komitet.protestacyjny.warminsko.mazurskie@fssm.pl

  • 2018-19-19

„NASI W WYBORACH” – OLSZTYN

Wybory do Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego
Okręg Nr 1 miasto Olsztyn, pow. olsztyński
Lista 5 miejsce 4  – JOLANTA OŁÓW

Wybory do Rady Miasta Olsztyna
Okręg nr 1 Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo
Lista 4 miejsce 3 – ADAM KOŁODZIEJSKI