komitet.protestacyjny.slaskie@fssm.pl

  • 2019-10-10

PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE W KATOWICACH – 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach wraz z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach i Panią Posłanką na Sejm RP z Koalicji Obywatelskiej – Ewą Kołodziej, zorganizowało w dniu 01 października 2019 r. w godz. od 17.00-20.00 spotkanie w Katowicach, przy ul. Stalmacha 17 z Posłami i jednocześnie kandydatami Koalicji Obywatelskiej na Posłów na Sejm RP: z Platformy Obywatelskiej – Mirosławą Nykiel, Ewą Kołodziej i Markiem Wójcikiem oraz .Nowoczesnej – Mirosławem Suchoniem. Niestety, powodu zaplanowanych wcześniej obowiązków wyborczych, w spotkaniu  tym nie mógł uczestniczyć Poseł i kandydat na Posła z PO – Borys Budka.
Ponadto, w ww. spotkaniu uczestniczyli: Prezes ZW SEiRP w Katowicach – Ryszard Mędrzyk, Wiceprezesi  ZW SEiRP – Ryszard Purzyński i Henryk Mikosz, członkowie SEIRP  województwa śląskiego. Spotkanie prowadziła -Wiceprezes ZW i KM SEiRP w Katowicach i jednocześnie  Śląski Koordynator Komitetów Protestacyjnych Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych – Ewa Macek.

Za bardzo dobrą współpracę  i duże zaangażowanie w sprawie zmiany ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. ZW SEiRP w Katowicach zgodnie z Uchwałami postanowił wyróżnić i przyznać najwyższe odznaczenie tj. „Honorową Odznakę ZW SEiRP w Katowicach” następującym Posłom na Sejm RP: Mirosławie Nykiel, Ewie Kołodziej, Borysowi Budce, Markowi Wójcikowi i  Mirosławowi Suchoniowi. Odznaczenia wręczyli: Prezes i Wiceprezesi  ZW SEiRP w Katowicach a odznaczeni Posłowie serdecznie podziękowali za to wyróżnienie.

Następnie zebrani uczcili 1 minutą ciszy pamięć 58 koleżanek i kolegów zmarłych w  związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych przez haniebną ustawę represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Ogromne wzruszenie wśród uczestników spotkania wywarł wyświetlony podczas spotkania film pt. Listy  śmierci” w reż. Andrzeja Dziedzicaprzedstawiający najtragiczniejsze ze skutków  uchwalenia ustawy represyjnej.

Ewa Macek poinformowała zebranych, iż w  Sądach Okręgowych w kraju rozpatrzono już kilkanaście spraw, które zakończyły się  pozytywnymi wyrokami dla naszych koleżanek i kolegów. M.in. kilka spraw w SO w Częstochowie, gdzie Sąd w wyrokach uzasadniał, że emerytury i renty inwalidzkie i rodzinne są prawami nabytymi i oparł się na art.9 i art.91 Konstytucji RP i art.4 ust.3 i art.6 Traktatu Unii Europejskiej. W ocenie Sądu uchwalona ustawą z 16 grudnia 2016 r. nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu Policji spowodowała brak poszanowania prawa jednostki, równości, proporcjonalności oraz sądowego wymiaru sprawiedliwości. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Ponadto Koordynator Śląskich KPESM podkreśliła, że większość spraw jest zawieszana przez sądy okręgowe w kraju, czekając na orzeczenie TK. Trwa to już ponad 2 lata.

W  wyniku dyskusji, posłowie Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny deklarowali, że po wygranych wyborach do Sejmu i Senatu RP, jedną z pierwszych zmian ustaw, jaką się zajmą, jest ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. nazywana błędnie „ustawą dezubekizacyjna”.

Zarówno Posłowie KO jak i uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili, że żeby doszło do przywrócenia świadczeń emerytalno-rentowych bezprawnie obniżonych funkcjonariuszom służbom mundurowym i ich rodzinom, należy koniecznie iść do urn wyborczych i oddać głosy na kandydatów z KO  i Lewicy.

Śląski Koordynator Komitetów Protestacyjnych
Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych
Ewa  Macek

_____________________________________

Relacja filmowa ze spotkania TUTAJ

A poniżej zdjęcia ze spotkania: