komitet.protestacyjny.slaskie@fssm.pl

  • 2019-07-12

PODZIĘKOWANIE DLA PANI KRYSTYNY ŁYBACKIEJ

Szanowna Pani Poseł
dr KRYSTYNA ŁYBACKA

Pragniemy wyrazić wdzięczność i zarazem podziękować Pani za  okazane wsparcie, zaangażowanie i wszelkie działania, które Pani podjęła lub inicjowała na rzecz środowiska mundurowego.

Od 1991 do 2014 nieprzerwanie będąc w Sejmie, a następnie jako deputowana w Parlamencie Europejskim VIII kadencji wyróżniała się Pani pracowitością, szacunkiem dla wyborców oraz ich dobrze pojętym interesem, w tym mundurowych.

Zaangażowanie Pani  dostrzeżono w 2019 roku  kiedy została Pani uznana  za najbardziej pracowitego europosła w kategorii edukacja, kultura i media w ramach plebiscytu MEP Awards organizowanego przez „The Parliament Magazine

Pani wiedza  była wsparciem  dla emerytów mundurowych szczególnie w ostatnim latach, w  sprawie  dla nas tak fundamentalnej, jaką jest obrona funkcjonariuszy wykluczonych ustawa represyjną.

Dziękujemy Pani,jak i  europosłom: prof. Bogusławowi Liberadzkiemu i dr Januszowi Zemke za zaproszenie i zorganizowanie wysłuchania pt.” Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce” 28 lutego 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz zaproszonym eurodeputowanym z 4 komisji PE, którzy uznali, że łamanie podstawowych praw obywateli jest to nie tylko wewnętrzny problem Polski ale całej Unii Europejskiej.

Dziękujemy także Pani jak i wym. europosłom za wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczących Komisji Europejskiej w celu podjęcia przez KE rozmów z polskim Rządem w sprawie ustawy represyjnej, która narusza zasady demokratycznego państwa prawa.

Jesteśmy wdzięczni, że  znalazła Pani czas i zechciała zaangażować się w nasze sprawy .

Czas spędzony w Pani towarzystwie był dla nas niezwykle ważny i cenny. Pani serdeczność pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

Opr. ZW SEiRP Katowice- E.Macek i B.Wójcik