komitet.protestacyjny.slaskie@fssm.pl

  • 2018-18-18

„NASI W WYBORACH” – ANNA WIECZOREK I URSZULA MICHALAK

ANNA WIECZOREK i URSZULA MICHALAK, Koleżanki z Koła nr 27 SEiRP w Mysłowicach – startują do Rady Miasta Mysłowice.