komitet.protestacyjny.slaskie@fssm.pl

  • 2018-25-25

ANDRZEJ ROZENEK W RYBNIKU

W dniu 27.07.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku przy ul.Szafranka 7 odbyło się otwarte spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącą Okręgu Rybnickiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Grażynę Graś. Gościem spotkania ,którego tematem były: ”Represje wobec emerytów mundurowych i ich rodzin” oraz tegoroczne wybory samorządowe był Kandydat na Prezydenta Miasta Warszawy – ANDRZEJ  ROZENEK.

W spotkaniu uczestniczyło ok.50 osób, głównie mieszkańcy Rybnika i okolic oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,a także członkowie Koła wym.Stowarzyszenia z Gliwic.

Andrzej Rozenek i osoby zabierające głos w dyskusji jednoznacznie podkreślili,że ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. dot.emerytów mundurowych i ich rodzin jest niezgodna z Konstytucją RP i odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte.W demokratycznym państwie prawa nie może być odpowiedzialności zbiorowej.Omówiono także negatywne skutki wprowadzenia wym.ustawy oraz współpracę z partiami opozycji.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili,iż należy połączyć siły w taki sposób,aby pokonać partię rządzącą PIS w wyborach samorządowych,do Europlarlamentu i Parlamentu. Partia PIS uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym. Nie ma zgody na łamanie praworządności w kraju.

W obronie niezawisłości Sądów w naszym kraju Andrzej Rozenek wraz z uczestnikami spotkania udał się pod Sąd Rejonowy w Rybniku,gdzie zostały zapalone znicze.