komitet.protestacyjny.podlaskie@fssm.pl

  • 2018-17-17

„NASI W WYBORACH” – WOJCIECH RACZUK I ZDZISŁAW KOZŁOWSKI – BIAŁA PODLASKA

W Białej Podlaskiej z Komitetu Wyborczego „Koalicja Obywatelska” ( SLD, PO, Nowoczesna i PSL) w wyborach samorządowych do Rady Miasta startują dwaj przedstawiciele bialskiego Koła Emerytów i Rencistów Policji, represjonowani Wojciech Raczuk (rencista) i Zdzisław Kozłowski (emeryt).