komitet.protestacyjny.podkarpackie@fssm.pl

  • 2018-16-16

Polska bez podziałów

W najbliższą niedzielę 18.03.2018 w Kańczudze o godz. 10.15 okolice Rynku, Przeworsku o godz. 11 okolice Rynku i Jarosławiu o godz. 12.45 ulica Jana Pawła II będziemy rozmawiać o Polsce. O Polsce wszystkich Polaków, bez względu na wyznawaną wiarę, sympatię polityczną, przynależność partyjną. Dość podziałów, dość kłótni i swar! Wszyscy jesteśmy jednym narodem i mamy wspólną historię. Możemy mieć różne poglądy, ale nie wolno nam się wzajemnie wykluczać!
Przyjdźcie zamanifestować z nami sprzeciw, wobec dzielenia obywateli na lepsze i gorsze „sorty”!
Chcemy również przypomnieć rządzącym, że cały czas obowiązuje KONSTYTUCJA. Nie ma przyzwolenia na łamanie tego najważniejszego aktu prawnego. Bądźmy wierni słowom preambuły: „my, Naród Polski…”
Przyjdź i stań z nami, włącz się do rozmowy, pokaż, że zależy Ci na POLSCE. Do zobaczenia w Przeworsku przy Bazylice (róg ul. Kościelnej i Św. Jana).
Czekamy!