komitet.protestacyjny.malopolskie@fssm.pl

  • 2018-6-06

SPOTKANIE REPRESJONOWANYCH W NOWYM SĄCZU

28.05.2018 r. w godz.16.00 do 18.00 w Hotelu „BESKID” w Nowym Sączu odbyło się spotkanie grupy „represjonowanych” zbrodniczą ustawą z 16.12.2016 r. z dr Henrykiem MAJEWSKIM b. Ministrem Spraw Wewnętrznych w Rządzie J.K.Bieleckiego, działaczem podziemnej „SOLIDARNOŚCI”, aresztowany przez 7 m-cy w 1983 r., w lutym br. przewodniczył delegacji „represjonowanych” w wysłuchaniu publicznym w Brukseli (w zastępstwie chorego A.Milczanowskiego). W spotkaniu również uczestniczył Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. w st. spocz. Zdzisław CZARNECKI (który również brał udział w w/w wysłuchaniu w Brukseli). Zaproszeni Goście zapoznali licznie przybyłych o aktualnym stanie postępowań odwoławczych sądowych, o dalszych możliwościach prawnych w Polsce, o stanie świadomości Komisji Europejskich o pozasądowym trybie pozbawienia rent i emerytur wskaźnikiem „0” za każdy rok służby, do 1990 r. o drastycznym obniżeniu wypracowanych emerytur po 1990 r., o prowadzeniu przez Marianne Thyssen – Komisarz ds. Zatrudnienia UE badania tej sprawy, o tle politycznym na kanwie którego powstała zbrodnicza ustawa. Podkreślali poparcie dla słusznej walki o zwrot utraconych świadczeń ze strony opozycyjnych ugrupowań politycznych i ruchów społecznych. Komisja Europejska została również poinformowana o ok. 45 zgonach (w tym samobójstwach) ewidentnie spowodowanych przez zbrodniczą ustawę. Ponieważ kilka dni wcześniej w Nowym Sączu został pochowany mjr MO Wilhelm GRYGIEL, którego śmierć należy niewątpliwie przypisac tej ustawie, zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych z tego powodu. Były tez pytania z sali i ożywiona dyskusja, szczególnie na temat zbliżających się wyborów samorządowych.

Na zakończenie sala nagrodziła zaproszonych Gości gromkimi brawami.
Dziękujemy !

M,H.