komitet.protestacyjny.malopolskie@fssm.pl

  • 2018-17-17

„NASI W WYBORACH” – JERZY JANKOWSKI – NOWY SĄCZ

JERZY JANKOWSKI, emerytowany oficer WOP i SG – startuje do Sejmiku województwa małopolskiego z listy SLD.