komitet.protestacyjny.lodzkie@fssm.pl

  • 2018-17-17

APEL KIEROWNICTWA ZW SEiRP W ŁODZI

Zdzisław Pełka Prezes ZW SEiRP w Łodzi

Koleżanki i Koledzy.

Kierujemy te słowa do wszystkich dotkniętych represyjna ustawą, którzy pozostają na naszych mailowych kontaktach – przekażcie je, prosimy, innym zainteresowanym.

Nasza inicjatywa ustawodawcza i mobilizacja celem zebrania pod nią podpisów oraz uzyskania społecznego wsparcia spełniły swoje zadanie. – za co Wam wszystkim serdecznie dziękujemy. To, że przepadła ona w sejmowych głosowaniu jest tylko wynikiem parlamentarnej arytmetyki. Zważcie, że uzyskaliśmy znaczne społeczne poparcie – również niektórych partii politycznych i środowisk opiniotwórczych. Aktywność Andrzeja Rozenka, Marka Dukaczewskiego, Andrzeja Milczanowskiego i wielu innych nie pozostają bez znaczenia, za co im bardzo dziękujemy.

Inne nasze działania, jak choćby próba zorganizowania środowiska, wrażliwych sił politycznych i organizacji społecznych oraz pomoc we właściwym doborze reprezentantów prawnych w postępowaniu przed sądami też spełniły swoje zadanie. Choć w dalszym ciągu starania te winny być kontynuowane – nie możemy poprzestać na tym co do tej pory zostało zrobione.

Liczymy na to, że utrzymacie z nami i między sobą kontakty w ramach ustalonych form i wykażecie się osobistą aktywnością na rzecz środowiska dotkniętego niegodziwą ustawą jak i polityczna przyszłością kraju.

Przepraszamy, że nie organizujemy spotkań w dotychczasowej formie , ale myślimy, że utraciły one swój dotychczasowy walor – przynajmniej na jakiś czas.

Zachęcamy do utrzymywania kontaktów w formach już ustalonych, przekazywania sobie wzajemnie istotnych dla nas informacji, wstępowania do emeryckich stowarzyszeń służb mundurowych, organizacji społecznych, politycznych, udziału w wyborach – również w roli mężów zaufania lub członków komisji wyborczych. Część z nas już to zrobiło i tym samym stali się naszymi reprezentantami w tych gremiach.

Będziemy dalej Was informować o pojawiających się inicjatywach lub możliwościach działania, zaglądajcie na strony internetowe stowarzyszeń służb mundurowych.

Przypuszczamy i bierzemy pod uwagę , że w przyszłości, oby niedalekiej, ponownie spotkamy się w jak najszerszym gronie.

Zbliża się czas wyborów samorządowych.Nie lekceważmy tego obywatelskiego aktu demokracji. Pójdźmy gremialnie do wyborów, mobilizujmy do uczestnictwa w nich rodziny, przyjaciół i znajomych. Wspierajmy wszystkich tych, dla których prawo jest wartością a nie sloganem, a sprawiedliwość oznacza praworządność.

Do zobaczenia. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości

Lech Wojtyra, Piotr Bogusz, Krzysztof Borowski, Sławomir Kowalski, Jacek Zarębski, Anita Paszkiewicz Kęsik