komitet.protestacyjny.kujawsko.pomorskie@fssm.pl

  • 2018-17-17

„NASI W WYBORACH” – ZBIGNIEW MILEJ – BYDGOSZCZ

ZBIGNIEW MILEJ, emerytowany policjant, represjonowany – startuje do Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z listy SLD.