komitet.protestacyjny.kujawsko.pomorskie@fssm.pl

  • 2018-18-18

„NASI W WYBORACH” – HENRYK GROBELNY

Wyznaję zasadę, że społecznie działa się nie dla poklasku i promowania własnej osoby, lecz w służbie społeczeństwa i środowiska w którym żyje się i pracuje.
A teraz trochę o sobie:
Na emeryturę odchodziłem w 1990 roku ze stanowiska szefa RUSW i po zorganizowaniu struktur Policji w Chojnicach. W tym samym roku na zjeździe założycielskim Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych /wtedy SEiRSW RP/powołano mnie w skład prezydium Zarządu Głównego i przez 25 lat nieprzerwanie byłem w tym gremium, starając się wspierać kolejnych prezesów ZG: Adama Chatlińskiego, Lechosława Bartosiaka, Jerzego Żyżelewicza, Henryka Borowińskiego i Zdzisława Czarneckiego. W tym czasie przewodniczyłem prawie wszystkim zjazdom Stowarzyszenia oraz przemiennie z Leszkiem Orkiszem byliśmy etatowymi przewodniczącymi komisji uchwał i wniosków posiedzeń ZG. Przez te 25 lat toczyłem wiele bojów o godność, uprawnienia socjalne emerytów policyjnych i wogóle  o emerytury / w 1994, 1999/. Młodszym kolegom wydaje się, że walka o te wartości rozpoczęła się wraz z ustawą z 16 grudnia 2016r., a nieco starszym że 23 stycznia 2009 r., a to nie jest prawda. W tym czasie jedną batalię o ustawę wygraliśmy /w 1999 r. o przywrócenie emerytur zatrzymanych w całości tym emerytom, którzy podjęli pracę. Wraz z Leszkiem Orkiszem występowaliśmy w procesach naszych kolegów jako interwentient uboczny z ramienia SEiRP, a Antoni Duda reprezentował ZG NSZP.
We władzach FSSM RP jestem od początku, prowadziłem lub współprowadziłem wszystkie Kongresy i starałem się być aktywny w bieżącej pracy Federacji.
W sprawie obu ustaw represyjnych zrobiłem i robię wszystko co możliwe. Mam decydujący wpływ na aktualność i treść zakładki „poradnik dla emerytów mundurowych” na stronie internetowej europosła Janusza Zemke. W dniu 28 lutego 2018 r. Uczestniczyłem w Brukseli w konferencji-wysłuchaniu „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy w Polsce”.
W latach 1997 – 2007 funkcjonowałem w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej i w obszarze związanym z obronnością Polski i NATO. Do 2001 roku działałem w Agencji Mienia Wojskowego, gdzie pełniłem funkcję wiceprezesa Agencji d/s Zagospodarowania Mienia.
W latach 2002 -2005 byłem Dyrektorem Departamentu Infrastruktury MON, gdzie miałem zaszczyt kierować największymi od kilkudziesięciu lat inwestycjami dla naszego wojska i sił wsparcia NATO m.in. 7 lotnisk, 2 porty wojenne, 6 stanowisk radarów trójwspórzędnych dalekiego zasięgu, 14 magazynów paliwowych, Centrum Szkolenia Sił Połączonych, nową infrastrukturę specjalną itd. Do 2007 roku byłem doradcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
W 2010 roku związałem się z samorządem lokalnym. Objąłem wówczas stanowisko prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o., gdzie pracuję do chwili obecnej.
W wyborach samorządowych kandyduję jako lider listy Nr 5 KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku województwa Kujawsko – Pomorskiego w okręgu Nr 5 obejmującym miasto Inowrocław oraz powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński i nakielski.