komitet.protestacyjny.kujawsko.pomorskie@fssm.pl

Aktualności

„NASI W WYBORACH” – HENRYK GROBELNY

HENRYK GROBELNY, emerytowany policjant, staruje do Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z listy SLD

Aktualności

„NASI W WYBORACH” – ZBIGNIEW MILEJ – BYDGOSZCZ

ZBIGNIEW MILEJ, emerytowany policjant, represjonowany - startuje do Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z listy SLD.